ของ ECS = HD3200
ของ M3N78 = GF8300

แรงเท่ากันไหมครับ