พัดลม Sleeve Bearing แบบธรรมดากับแบบหอยโข่ง เป่าอัด
ที่รอบเท่ากัน ใช้งานนานๆ อันไหนพังก่อนครับ