ขอโปรแกรมปรับความเร็วรอบพัดลมVGAหน่อยครับ ขอบคุณครับ