ของที่ขายอยู่ที่มาบุญครองเห็นคนบอกมีทั้งของแท้กับของปลอมแล้ว ของปลอมกับแท้ดีแต่ต่างกันยังไง เช่น พวกราคา ความสวยงามตัวเครื่อง ความละเอียดพวกกล้องและจอ คุณภาพเสียง Software ที่ติดอยู่ในเครื่อง