ผมลอง scan HD ดูแล้วนะครับ ปรากฎว่า bad=0 อะครับ ปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้คือ หน้าจอผมมีแต่ screensever ครับ
titlebar และ icon ต่างๆหายหมด ต้องกด ctrl+atl+del เอา tarkmanager ขึ้นมาและต้องเข้าทาง cmd แทนเพื่อที่จะเข้าโปรแกรมหรือเข้า foder ต่างๆ
อยากทราบว่าผมควรจะทํายังไงดีครับ