ตรงล่างสุดจะขึ้น physical address extension หมายความว่าไรครับ
window บางแผ่นก็ไม่มี อันไหนดีกว่ากันครับ