อยากทราบว่าพวกพี่ๆใช้ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานของพี่อย่างไรบ้างคับ เป็นโปรแกรมอะไรคับ อธิบายให้ผมหน่อยคับ เป็นกรณีศึกษาอะคับ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคับ