จะแปลงไฟล์ แต่ติดที่ไม่มีserialกับ name ใครมีบริจาคที่ครับ ขอบคุณาก