อาการของมันคือ พอผมเล่นไปซักพักประมาน2ชม. จนจบ Mission3 มันก็เกิดอาการประมานว่า อานาล็อกค้างเหมือนมีคนมากด

ลูกศรลงค้างไว้ ตัวเลือกมันวิ่งไม่หยุดเลยคับ ใช้ Joy Logitech แบบมีอานาล็อก2อัน

เล่นเกมอื่นไม่เคยค้าง พอมาเกมนี้ค้างเลย