การสร้าง AntiVirusใช้เอง(แนวคิด)
---------------------------
Link:http://www.bcoms.net/webboard/detail.asp?id=52003
-----------------------------------------------------------------