ตามชื่อกระทู้ เป็นของต่างประเทศคร้าบ
http://news.danawa.com.cn/20080319/440056.html
ถ้าซำขออภัยด้วยคร้าบ