อยากทราบว่า อัตรา การกินไฟ

ของ 8800GTX กับ 8800GTS G80 ต่างกันมากไหม ครับ

พอดี จะเปลียน การ์ดอะครับ ตัวเดิมใช้ 580 w ปลอม อยู่