ที่มัน ทำให้เปิดอ่านไม่ได้ แล้วก็ลบไม่ได้ด้วยอะ อยากได้มากเลย ถ้ามีที่ format ไม่ได้ด้วยยิ่งดีเลย