ชั้น 2 (ชั้นกินข้าวโซนหลังๆ) หรือชั้น 4

10 แผ่น ตอนนี้ ขาย 220.- ทั้งนั้น