ประกัน AET ถ้าติก ตรงวันที่วอย คือประกัน เริ่ม หรือหมดประกันคับ