เหมือนกันเลยซื้อ แล้วก็เคยเข็ดกะตอนแรมบัสที่มันบอกเร็วๆแรงๆแพงแต่คนใช้น้อยเลยเลิกผลิต ครวนี้เลยซื้อที่มันผลิตเยอะคนใช้เยอะ(ในจีนอะนะ)อะไหล่เยอะไม่รู้ผมคิดถูกปล่าวเพราะมันเยอะในจีนแนไทยไม่รู้เปงไง