ขอ ไดร์เวอร์เสียงของVIA P4M66 หน่อยครับๆ
หรือมีไรใช้แทนได้ก้อของหน่อยนะครับ