เวบ bit เปิดใหม่เชิญครับ ก่อนจะเต็ม
http://www.t2hbit.com/signup.php?referrer=yoshiro