ช่วยด้วยครับ
ขอยาแก้ไอ 3DMark06 หน่อยครับ(Regis code)