คืออยากรุ้ว่า DSL กับ Dry DSL(Naked DSL) ต่างกันไงครับ
ช่วยอธิบายหน่อยครับ