สร้างเว็บไซต์สวย ด้วย Dreamweaver mx (Portable)
Macromedian Dreamweaver MX : ตัวนี้เป็น portable จึงสามารถนำไปได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้ง
เป็นโปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานในแบบ WYSIWYG (What You See Is What You

Get) คือเป็นโปรแกรมประเภทคุณออกแบบมาอย่างไรกับโปรแกรมของคุณ คุณก็เห็นงานของคุณเป็นแบบนั้น การใช้งานของโปรแกรมจะอำนวยความ

สะดวกให้กับการออกแบบ webpage เป็นอย่างมาก เนื่องจาก เราไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนรู้ CODE ของ HTML เลย เราก็สามารถสร้าง

website ได้อย่างมืออาชีพแล้ว

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.toportable.freehostia.com/dre_ammx.html

ตัวอย่างโปรแกรม
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/MX.html