รัน Super_pi พร้อมกัน 2 core ยังไงครับรบกวนช่วยบอกที