พอดีเครื่องมีปัญหาบ่อยต้อง format เป็นประจำ
เสียเวลาในการลงโปรแกรมมากคับ เลยอยากรบกวนผู้รู้ช่วยบอกวิธีการหน่อยคับ