มี scanner ตัวเก่าที่มีสาย 25 pins แต่ case ใหม่ที่ซื้อมาไม่มีที่เสียบเข้าครับ
ควรทำอย่างไรหรือครับ