ขอซีดีคีย์ วิสต้า64บิทหน่อยคับซื้อตัวเต็มมาแล้วลงไม่ได้