ผมสมัคร host แล้ว อยากทราบว่า Bandwidth left 10240 MB หมายความว่ายังไงครับ?

แบบนี้

Bandwidth used 0 MB

Bandwidth left 10240 MBอธิบายให้เข้าใจทีครับ thankz...