ขอทรายวีธีแชร์ Internet ผ่าน Bluetooth (PC1) - Bluetooth (PC2)


ข้อจำกัดมีดังนี้

pc 1

- Software Bilionton
- Have CATCDMA EVDO1x Modem


pc 2

-Software Bluesoleil