ลงโปรแกรม kaspersky antivirus 8 ยังไม่ทราบขั้นตอนการใส่คีย์ เลยใช้งานไม่ได้
ช่วยบอกขั้นตอนด้วยครับ ขอบคุณ