NDV-0592_01_300k.wmv.DAV
NDV-0592_02_300k.wmv.DAV
NDV-0592_03_300k.wmv.DAV
NDV-0592_04_300k.wmv.DAV
NDV-0592_05_300k.wmv.DAV

มี file แบบนี้ครับจะรวมกันยังไงครับ ใช้โปรแกรมอาไรครับ
ลองใช้พวก splitter แล้วไม่ได้ครับ

ขอบคุณครับ