เคยเห็นกระทู้หนึ่งบอกว่าทำได้หน่ะครับ
ไม่ทราบว่าทำอย่างไรแล้วต้องใฃ้โปแกรมอะไรครับ
ผมใช้ WM5คอมเป็น G1sn vistaครับ