โปรแกรมช่วยจัดการไฟล์ ประเภท PDF ด้วยPDF Suite(Foxit)

Download PDF Suite(Foxit)
http://www.skupload.com/PD-F.html

View ss
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/foxit.html