พอดีจะซื้อเครื่องปริ๊นเตอแบบโฟโต้ใหม่อ่าครับ อยากให้ช่วยแนะนำหน่อย

1.เอาแบบใช้สกรีนบนแผ่น CD ได้แบบเนียนๆ
2.ปริ๊นภาพสวย และหัวหมึกตันยาก
3.อยากได้แบบแยกสี แยกตลับ