--------------------------------------------------------------------------------

ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพ ของภาพ และการตอบสนอง รุ่นไหนชนะครับระหว่าง

LCD Dell 2208 WFP Ultra Sharp 22 Wide Screen VS LCD Dell SP2208 WFP 22 Widescreen