คือผมต้องการจะลดตัวคูณคับ ต้องไปตั้งค่าที่ไหน บอร์ด Asus P5PL2/C