สำหรับคนที่ mod bios ต้องใช้ไฟล์พิเศษ

http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=1060