ตั้งแต่การติดตั้งฮาร์ดแวร์ จน ถึงการลงโปรแกรมครับ


รบกวนท่านดทพทั้งหลายอธิบายทีครับ