คือผมปรับความเร็วเมาส์ ที่ windows เปน 5/11 ก็ปรกติ พอ รีสตารท์ เครื่องมันก็จะกลับเปนค่าเดิมคือ 6/11 คับ

พอมีวิธีทำไห้มันไม่กลับเปนค่าเดิมไหมคับ