ควร มีค่า PIE เท่าไหร่
ควร มีค่า PIF เท่าไหร่

แล้วเราดูที่ ค่า max หรือว่า ค่าเฉลี่ย ครับ