คือวันนี้ผมได้ไปเดินเซียร์ครับ แล้วพอดีเดินเล่นแถว NPE มันมีขายพวกสายสัญญาณแบ่งขายเป็นเมตร อะครับ
คืออยากรู้ว่าสายลำโพงควรใช้สายแบบไหน แล้วสายพวกเอาไว้เข้าหัว RCA , mini ควรใช้สายแบบไหน งงมากมาย
ส่าแบบไหนควรใช้ยังไง มีหลายม้วนเหลือเกิน