บอร์ด Asus P5QL-E
Ram OCZ 1066 1GB x 2
Cpu E2180 M0

ต้องปรับยังงัยบ้างครับ
เอาแบบ นิด หน่อย
ซิงค์เดิม ๆ ต้อง config
อะไรบ้างครับ ผมลองเพิ่ม
เป็น 240 x 10 บูตได้บ้างไม่ได้บ้าง
รบกวนด้วยครับ