เสียงพูดมันอัดไม่ติดเลยครับ
แต่ถ้าเอาเล็บเคาะมันมันจะได้ยินเสียงเคาะ
แต่เสียงพูด เสียงทีวี เสียงอย่างอื่นมันอัดไม่ติดเลยครับ