คือผมต้องทำงานส่งอาจารย์ครับ เลยอยากทราบข้อดั-ข้อเสียของ Freebsd และ Fedura ครับ