คือว่า ผมเล่น NEEDFORSPEED 2 เกมมันไม่สมบูรณ์ ไม่มีรถ S2000 ขอความกรุณาท่านที่ เล่น

NEEDFORSPEED 2 อยู่ช่วย upload folder car รถ S2000 ด้วยนะครับจะขอบพระคุณยิ่ง