เทคโนโลยี NVIDIA® CineFX
NVIDIA® SLI™ Technology
NVIDIA® Intellisample
True High Dynamic-Range (HDR) Rendering Support
NVIDIA® PureVideo™ Technology
High-Definition
NVIDIA® UltraShadow
NVIDIA® Digital Vibrance Control
NVIDIA® nView® Multi-Display Technology
OpenGL® 2.0 Optimizations and Support

อยากจะทราบว่ามันคือเทคโนโลยี อะไรครับ