จำได้ว่าประมาณ 8-9 ปีก่อนเคยใช้ดินสอขีดบนตัว cpu ดูรอน

เพื่อให้ปรับตัวคูณได้ จะได้oc ให้แรงขึ้น

แต่ตอนนี้ต้องการให้ปรับไฟเลี้ยงให้ลดลง จะได้โหลดบิตได้ประหยัดไฟขึ้น

เนี่องจากตอนนี้มี สมพร S.462(A) 2200+ 1.5G(166*9)

ปรับน่าจะเรียกว่า under clock ได้ต่ำสุด ตามMB Asrock K7S5A vga on

ได้ 450Mhz(50*9) ก็ช่วยได้บ้างดูจากtemp cpu ตอนโหลดบิตลดลงจาก 46เหลือ38

แต่MBตัวนี้ไม่มีให้ปรับลดไฟเลี้ยงนะครับค่าปกติ1.6V มีแต่ให้เพื่มใครพอมีling หรือจำวิธี

ปรับลดไฟได้บ้างครับ