คือว่าจู่ๆคอมก้ออกอาการแปลกๆ คือเวลาหน้าอ start up มันจะขึ้นeror อะไรสักอย่างแล้ว หน้าจอก้จะขึ้น แค่ wallpaper GUI ไม่ขึ้น ทำให้ใช้งาน วินโดไม่ได้จึง ใช้ system restore กลับมา เมื่อ ก่อนหน้าที่จะเปน ก้กลับมาใช้ได้ปกติ แต่ผมตั้งข้อสักเกต คือ ถ้าไม่ต่อเนต เครื่องจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากต่อเนตเมื่อไร พอหลังจาก ปิดเครื่อง หรือ รี สตาร์ท จะกลับมาเป็นอาการเดิม ตลอด จึง อยากทราบว่าผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ (win xp sp3)