ใช้บอร์ด p5b ลาก E6420 กับแรม Geil บัส 1066
ผลที่ได้แค่ 3.2 แล้วก็บูตไม่ติด ทั้งที่ความร้อนไม่เกิน 41 องศา(ใช้ true black-120)
ทดแรม 4:5 ได้ 3.2 (400*8) แรมวิ่ง 500 ลากต่อก็ไม่ได้วานเพื่อนๆช่วยหน่อยครับ