หลังจากที่ลง office 2003 ไม่ได้ จึงลง office 2007 แต่ใช้ได้วันเดียว
วันนี้เปิดได้ แต่เป็นจอเทาๆๆ พิมพ์งานไม่ได้ มีข้อความแจ้งว่า
this modification is not allowed because the selection is locked
ช่วยบอกวิธีแก้ด้วยจ้า