รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
http://www.bcoms.net/webboard/detail.asp?id=52587