อยากถามว่ามันทำให้ปรับที่ความละเอียด 1280*1024 ได้เปล่าครับ